Gebedsvlaggetjes

རླུང་རྟ let. 'wind paard'

20180311_151107.jpg

Wat is een gebedsvlag?

Klik hier voor een goede uitleg over gebedsvlaggejes en het ontstaan er van op de website van Maitreya.

Klik hier voor een zeer goede en exacte, uitgebreide uitleg over het Kalachakra embleem.

Onderaan deze pagina vind je informatie over hoe je gebedsvlaggetjes verwijdert/vervangt.

Gebedsvlaggetjes tussen twee bergen bij het Jonang klootser in Shimla, Noord-India

1kalach.png

Het originele Kalachakra embleem, een exact kopie van de tekening door Taranatha in de 16e eeuw.  

De betekenis en het ontstaan van het Kalachakra embleem vind je hier.

Gebedsvlaggetjes hang je best in je tuin, op het balkon of op andere een plaats waar de gebeden zicht kunnen spreiden met de wind. 

De beste dagen om gebedsvlaggetjes op te hangen is: de 7de, 17de, 27ste en de 8ste, 18de, 28ste en 9de, 19de, 29ste van elke maan-maand.

Welke maan-dag het vandaag is vind je hier.

IMG_20180322_090815_492.jpg

Elk vlaggetje verkocht door het Jonang Kalachakra Centrum is gezegend!

Gezegende gebedsavlaggetjes worden beschouwd als Dharma.

De zegening is uitgewerkt op het moment dat de vlaggetjes natuurlijk vernietigd worden door één van de vier elementen (aarde, water, vuur en wind). 

De zegening kan tijdelijk of definitief worden overgeplaatst:

- De zegening tijdelijk verplaatsen:

Bijvoorbeeld wanneer vlaggetjes moeten hersteld worden.

Een kleine spiegel kort richten op de vlaggetjes, de zegening verplaatst zich naar de spiegel. De spiegel afdekken met een doek terwijl hij gericht is op de vlaggetjes. De spiegel in het doek laten en neerleggen op een respectvolle plaats.

Herstelling uitvoeren. Daarna de zegening terugplaatsen door de spiegel kort te richten op de vlaggetjes en dan pas het doek wegnemen. 

- De zegening definitief verplaatsen:

Een kleine spiegel kort richten op de oude vlaggetjes, de zegening verplaatst zich naar de spiegel.

 Vervolgens de spiegel richten op nieuwe vlaggetjes. De zegening is nu verplaatst op de nieuwe vlaggetjes.

Mantra's te reciteren bij het definitief verplaatsen:

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཎི་ཤ་ཏ་དིཥྟ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་གརྦྷེ་སྭཱཧཱ། །

oM sarba ta thA ga ta ma Ni sha ta diSh+ta dz+wa la dz+wa la d+harma d+ha tu gar+b+he swAhA

Mogen alle zegeningen van alle boeddha's, sangha's en dharma samenkomen en hier blijven tot een van de vier elementen de vlaggetjes vernietigt

 

Om de zegen stevig op de nieuwe vlaggen vast te zetten:

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

oM supratiSThA badz+ra ye swA hA

De oude vlaggetjes kunnen meegeven worden met het restafval.

Wanneer er geen nieuwe vlaggetjes zijn waarop de zegening kan worden overgeplaatst, kunnen de zegeningen van de oude vlaggetjes  overgeplaatst worden op drie manieren:

- met een spiegeltje overzetten naar een object naar keuze (bv. een Boeddhabeeld) of

- met een spiegeltje overzetten in de ruimte (blijft daar voor altijd);

- een iets minder stabiele manier is het overplaatsen op de 'Vajra Guru/Yogini wijze'. De zegening wordt overgeplaatst naar de Ultieme Waarheid of Boeddha-Natuur; raak de oude vlaggetjes aan met de vingertoppen van één hand, en raak vervolgens met die vingertoppen jouw hartchakra (of voorhoofd- of keelchakra) aan. 

Wanneer de zegening van de gebedsvlaggen moet worden verplaatst naar een ander object of wanneer ze verwijderd moeten worden:

(bijv. alvorens ze weg te gooien)

བཛྲ་མུ༔

badz+ra mu

Gebaseerd op instructies van Tarantha 

Bron mantra's: Thupten Gelek Gyamtso
Meer info: klik hier