Aanbod voor scholen

Uiteenzettingen door Monnik Giel

Huis - bedrijfzuivering en zegening* 

Huis - bedrijfzuivering en zegening

Gebedsdiensten

Hier vindt u informatie over gebedsdiensten in het Jonangklooster.

Horoscoop*

Persoonlijke horoscoopberekening volgens de Tibetaanse astrologie.

Voorspelling - Mo*

Verloop: er mogen drie specifieke vragen worden gesteld.

Individuele healing*

Prijs:  60 euro, duur: 1 uur.

*enkel mogelijk tijdens aanwezigheid van bepaalde leraren 

 Jonang Kalachakra Centrum België v.z.w.

contact