Voorspellingen - Mo

Verloop: er mogen drie specifieke vragen op voorhand via e-mail worden gesteld.

Tijdens een gesprek geeft Gebshe Lobsang uitleg over de antwoorden.

Vertaling naar het Nederlands door monnik Giel indien gewenst.

Totale duur ongeveer 1 uur. Prijs 40 euro.

 

Voor een afspraak: 

 Jonang Kalachakra Centrum België v.z.w.

contact