top of page

Zuiveringen & zegeningen 

Gebshe La en monnik Giel bieden de mogelijkheid aan uw woning of bedrijf te zuiveren en zegenen

Gebeden en mantra's en gezegende rijst wordt gebruikt om huizen, tuinen, terreinen, personen, dieren, vormloze wezens, beelden, etc. energetisch te zuiveren en te zegenen. De vijf elementen worden eveneens gebalanceerd (aarde, water, vuur, ruimte en wind).

Dit ritueel beschermt ons tegen stress, slecht slapen, energetische vervuilingen, beïnvloeding, ongelukkige gebeurtenissen en zaken die onze geest verstoren.

In het Tibetaans Boeddhisme wordt dit ritueel als zeer heilzaam, helpend, bescherming biedend, zuiverend en zegenend beschouwd.


Het is belangrijk om te weten dat er volgens het boeddhisme 6 bestaanswerelden/dimensies bestaan; de goden, halfgoden, mensen, dieren, geesten en hellewezens.
De huiszuivering/zegening gebeurt door een verzoek te doen aan verlichte goden.
Waarom 'verlichte' goden? Omdat zij altijd een zuivere motivatie hebben en ons nooit zullen schaden.

 

Er is meer dan dat de wetenschap kan vaststellen.
Als we dit ruimdenkend bekijken kunnen we zeggen dat er energetisch iets verandert door de huiszegening. Bepaalde mensen nemen dit waar, net zoals de ene zaken ruikt die een ander niet ruikt.

Een huiszuivering/zegening kan aangevraagd worden om plaatsen energetisch te zuiveren of om specifieke problemen op te lossen zoals bv.:
de bezorgde moeder die ons begin 2019 vroeg om een huiszuivering/zegening omdat haar jongste zoon vaak een man zag in huis die zij niet kon zien.

 

We zijn er ons van bewust dat dit een moeilijk materie is; er is geen bewijs dat er zoiets is als energetische vervuiling/geesten, maar er is ook geen bewijs dat ze niet bestaan.
Het is zeker niet onze bedoeling om iedereen te doen geloven dat er geesten bestaan.

Onze enige motivatie is mensen helpen.

 

Prijs huis:                   € contacteer ons

Commercieel pand: € contacteer ons

+ verplaatsingsvergoeding (worden gedeeld indien in de buurt meerdere huiszegeningen gegeven worden) 0,42€/km (wettelijk vastgelegd bedrag.)) 

Afspraak: sabine.foubert@gmail.com

bottom of page